Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Suw we howa basyşy geçiriji we datçik

Gysga düşündiriş:

Sensorlaryň bu tapgyry, müňlerçe ýadawlyk zarbasyndan, ýokary we pes temperatura sikliniň garramagyndan we takyk sanly temperaturanyň öwezini dolmakdan soň, ýokary ýokary takyklyk we ýokary durnukly ýaýradylan kremniniň ýadrosyny ulanýar, soň bolsa poslamaýar. polat möhürlemek we kebşirlemek (lazer bilen kebşirlemek) arassalanyldy.

Qualityokary hilli datçikler, berk kalibrleme prosesi we ajaýyp gurnama prosesi önümiň ajaýyp hilini üpjün edýär.Aýratynam, gidrawliki basyşy, pnewmatik basyşy we beýleki habar beriş serişdelerini basyş ölçemek üçin, hatda kanalizasiýa, bug, ýumşak poslaýjy we gaz ölçemek üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Ady Häzirki / naprýa .eniýe basyş geçiriji Gabyk materialy 304 poslamaýan polat
Esasy kategoriýa Keramiki ýadro, ýaýradylan kremniniň ýagy bilen doldurylan ýadrosy (islege görä) Basyşyň görnüşi Ölçeg basyşynyň görnüşi, mutlak basyş görnüşi ýa-da möhürlenen ölçeýji basyş görnüşi
Aralyk -100kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100MPA (islege görä) Temperaturanyň öwezini dolmak -10-70 ° C.
Takyklyk 0,25% FS, 0,5% FS, 1% FS (çyzykly gaýtalanma histerezisini goşmak bilen giňişleýin ýalňyşlyk) Işleýiş temperaturasy -40-125 ℃
Howpsuzlyk artykmaç ýük 2 gezek doly masştabdaky basyş Artykmaç ýüklemegi çäklendiriň 3 gezek doly masştabdaky basyş
Çykyş 4 ~ 20mADC (iki simli ulgam), 0 ~ 10mADC, 0 ~ 20mADC, 0 ~ 5VDC, 1 ~ 5VDC, 0.5-4.5V, 0 ~ 10VDC (üç simli ulgam) Elektrik üpjünçiligi 8 ~ 32VDC
Sapak G1 / 4 (özleşdirilip bilner) Temperaturanyň peselmegi Temperaturanyň nol üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃Aralyk temperaturanyň üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃
Uzak möhletli durnuklylyk 0.2ylda 0,2% FS Habarlaşmak üçin material 304, 316L, ftor rezin
Elektrik birikmeleri Uly Hessman, awiasiýa wilkasy, suw geçirmeýän rozetka, M12 * 1 Gorag derejesi IP65

Önümiň beýany

Sensorlaryň bu tapgyry, müňlerçe ýadawlyk zarbasyndan, ýokary we pes temperatura sikliniň garramagyndan we takyk sanly temperaturanyň öwezini dolmakdan soň, ýokary ýokary takyklyk we ýokary durnukly ýaýradylan kremniniň ýadrosyny ulanýar, soň bolsa poslamaýar. polat möhürlemek we kebşirlemek (lazer bilen kebşirlemek) arassalanyldy.

Qualityokary hilli datçikler, berk kalibrleme prosesi we ajaýyp gurnama prosesi önümiň ajaýyp hilini üpjün edýär.Aýratynam, gidrawliki basyşy, pnewmatik basyşy we beýleki habar beriş serişdelerini basyş ölçemek üçin, hatda kanalizasiýa, bug, ýumşak poslaýjy we gaz ölçemek üçin has amatlydyr.

Önüm aýratynlyklary

1.Ownuk ululyk, ýokary takyklyk, çykdajyly, ýokary durnuklylyk

2.-100kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100MPA (islege görä)

3.Ulanyjylar üçin düzediş üçin amatly signal çykyş opsiýalary

4.Anti ýyldyrym, elektromagnit / radio ýygylygyna päsgelçilik

5. Giňişleýin elektrik üpjünçiligi diapazony (5 ~ 40V)

Adaty amaly

Gidrawlik basyşy dolandyrmak

Gurluşyk awtomatizasiýasy, yzygiderli basyşly suw üpjünçiligi

Metallurgiýa, tehnika, daşky gurşawy goramak

Tehniki öndürijilik lukmançylyk, wakuum enjamlary

Nebit-himiýa turbageçirijisiniň basyşyny ölçemek

Awtomatiki dolandyryş ulgamy we synag ulgamy

Sim geçiriş diagrammasy

Wiring Diagram

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň