Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • How Many Types Of Applications Are There For Pressure Switches?

  Basyş wyklýuçatelleri üçin näçe programma bar?

  Basyş wyklýuçatelleriniň üç esasy görnüşi bar: mehaniki, elektron we ýangyna garşy. Mehaniki görnüşi. Mehaniki basyş kommutatory, esasan, arassa mehaniki deformasiýa sebäpli dörän dinamiki wyklýuçateliň hereketi üçin ulanylýar. Prezident ...
  Koprak oka
 • Difference Between Pressure Sensor And Pressure Transmitter

  Basyş datçigi bilen basyş geçirijisiniň arasyndaky tapawut

  Köp adamlar, adatça, datçikleri görkezýän basyş geçirijilerini we basyş datçiklerini ýalňyşýarlar. Aslynda olar gaty üýtgeşik. Basyşy ölçeýän guraldaky elektrik ölçeg guralyna basyş diýilýär ...
  Koprak oka
 • Introduction To The Most Commonly Used Pressure Switches

  Iň köp ulanylýan basyş wyklýuçatellerine giriş

  Basyş wyklýuçateli iň köp ulanylýan suwuklygy dolandyrmak komponentlerinden biridir. Öýlerimizdäki sowadyjylarda, gap-gaç ýuwýan maşynlarda we kir ýuwýan maşynlarda bolýar. Gazlar ýa-da suwuklyklar bilen iş salyşanymyzda, hemişe olaryň basyşyna gözegçilik etmeli bolýarys. Öý enjamlarymyz ...
  Koprak oka