Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Duýgur 4-den 20ma çenli basyş geçiriji

Gysga düşündiriş:

Basyş geçirijiniň ykjam gurluşy bar we mehaniki stres, EMC sazlaşyklylygy we işleýiş ygtybarlylygy taýdan örän ýokary aýratynlyklara eýedir. Şonuň üçin bu talap edilýän ähli senagat amaly üçin amatly, bu datçik ýetişen keramiki we ýaýradylan kremniy tehnologiýasyny ulanýar we millionlarça ulanylýar goşundylar. Sensor tarapyndan kabul edilen toplumlaýyn elektron dizaýny sebäpli, bu seriýa temperatura aralygynda ýokary takyklyga eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Ady

Häzirki / naprýa .eniýe basyş geçiriji

Gabyk materialy

304 poslamaýan polat

Esasy kategoriýa

Keramiki ýadro, ýaýradylan kremniniň ýagy bilen doldurylan ýadrosy (islege görä)

Basyşyň görnüşi

Ölçeg basyşynyň görnüşi, mutlak basyş görnüşi ýa-da möhürlenen ölçeýji basyş görnüşi

Aralyk

-100kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100MPA (islege görä)

Temperaturanyň öwezini dolmak

-10-70 ° C.

Takyklyk

0,25% FS, 0,5% FS, 1% FS (çyzykly gaýtalanma histerezisini goşmak bilen giňişleýin ýalňyşlyk)

Işleýiş temperaturasy

-40-125 ℃

Howpsuzlyk artykmaç ýük

2 gezek doly masştabdaky basyş

Artykmaç ýüklemegi çäklendiriň

3 gezek doly masştabdaky basyş

Çykyş

4 ~ 20mADC (iki simli ulgam), 0 ~ 10mADC, 0 ~ 20mADC, 0 ~ 5VDC, 1 ~ 5VDC, 0.5-4.5V, 0 ~ 10VDC (üç simli ulgam)

Elektrik üpjünçiligi

8 ~ 32VDC

Sapak

R1 /8 (özleşdirilip bilner)

Temperaturanyň peselmegi

Temperaturanyň nol üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃

Aralyk temperaturanyň üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃

Uzak möhletli durnuklylyk

0.2ylda 0,2% FS

aragatnaşyk materiallary

304, 316L, ftor rezin

Elektrik birikmeleri

Uly Hessman, awiasiýa wilkasy, suw geçirmeýän rozetka, M12 * 1

Gorag derejesi

IP65

Önümiň beýany

Basyş geçirijiniň ykjam gurluşy bar we mehaniki stres, EMC sazlaşyklylygy we işleýiş ygtybarlylygy taýdan örän ýokary aýratynlyklara eýedir. Şonuň üçin bu talap edilýän ähli senagat amaly üçin amatly, bu datçik ýetişen keramiki we ýaýradylan kremniy tehnologiýasyny ulanýar we millionlarça ulanylýar goşundylar. Sensor tarapyndan kabul edilen toplumlaýyn elektron dizaýny sebäpli, bu seriýa temperatura aralygynda ýokary takyklyga eýe.

Goýmalar

Gidrawlik we pnewmatik dolandyryş ulgamy

Nebit-himiýa, daşky gurşawy goramak, howanyň gysylmagy

Elektrik stansiýasynyň işleýşini barlamak, lokomotiw tormoz ulgamy

Termoelektrik birligi

Lighteňil senagat, mehaniki metallurgiýa

Gurluşyk awtomatizasiýasy, yzygiderli basyşly suw üpjünçiligi ulgamy

Beýleki awtomatlaşdyryş we gözleg ulgamlary

Senagat prosesini ýüze çykarmak we gözegçilik

laboratoriýa Basyş barlagy

Önüm aýratynlyklary

Doly möhürlenen kebşirlenen gurluş, ýyldyrym garşy, radio ýygylygyna päsgelçilik

Kiçijik ululyk, ýokary durnuklylyk, ýokary duýgurlyk

Birnäçe aralyk opsiýalary, ulanyjylar üçin amatly düzediş

Daşary ýurtdan getirilen ýaýradylan kremniniň datçigini kabul ediň, güýçli päsgelçilik

Uzak möhletli durnuklylyk we ýokary takyklyk

6hli poslamaýan polatdan ýasalan gurluş 316 poslamaýan polatdan izolýasiýa diafragma gurluşy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň