Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Howa kompressory üçin Gauge we Absolute Analog basyş geçiriji geçiriji

Gysga düşündiriş:

Howa kompressory üçin ýörite basyş geçiriji, programma meýdançasynyň zerurlyklaryna görä kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýörite önümdir. Sowadyjyda, kondisioner enjamlarynda, nasoslarda we howa kompressorlarynda giňden ulanylýar. Önüm import edilýän basyş ölçeg enjamyny kabul edýär, daşky görnüşi ykjam we gurmak aňsat. Gowy elektrik öndürijiligi we uzak möhletli durnuklylygy şuňa meňzeş pudaklarda ilkinji saýlama bolýar, we şuňa meňzeş import edilýän önümleriň köpüsini gönüden-göni çalşyp biler. Önümiň görnüşi we prosesi birikdirmek usuly ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Ölçeg gurşawy

304 we 316 poslamaýan polatdan gabat gelýän dürli suwuklyklar, gazlar ýa-da buglar

Ölçeg aralygy

-100kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100MPA (islege görä)

Howpsuzlyk artykmaç ýük

2 gezek doly masştabdaky basyş

çykyş signaly

4 ~ 20mADC (iki simli ulgam), 0 ~ 10mADC, 0 ~ 20mADC, 0 ~ 5VDC, 1 ~ 5VDC, 0.5-4.5V, 0 ~ 10VDC (üç simli ulgam)

Elektrik üpjünçiligi

8 ~ 32VDC

Orta temperatura

-20 ℃ ~ 85 ℃

Işleýiş temperaturasy

-40-125 ℃

Otnositel çyglylyk

0% ~ 100%

Wagtyň ýokarlanmagy

90% FS 5 millisekuntdan az wagtda ýetip bolýar

Takyklyk

1-nji dereje, 0.5-nji dereje, 0.25-nji dereje

Temperaturanyň öwezini dolmak

-10-70 ° C.

Orta aragatnaşyk materialy

316 poslamaýan polat

Gabyk materialy

304 ýa-da 316 poslamaýan polat

Gurnama usuly

Tekstli gurnama

Leadol

Hessman Dört ýadroly goralýan kabel (gorag derejesi IP68), awiasiýa wilkasy, DIN birleşdirijisi (gorag derejesi IP65)

Önümiň beýany

Howa kompressory üçin ýörite basyş geçiriji, programma meýdançasynyň zerurlyklaryna görä kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýörite önümdir. Sowadyjyda, kondisioner enjamlarynda, nasoslarda we howa kompressorlarynda giňden ulanylýar. Önüm import edilýän basyş ölçeg enjamyny kabul edýär, daşky görnüşi ykjam we gurmak aňsat. Gowy elektrik öndürijiligi we uzak möhletli durnuklylygy şuňa meňzeş pudaklarda ilkinji saýlama bolýar, we şuňa meňzeş import edilýän önümleriň köpüsini gönüden-göni çalşyp biler. Önümiň görnüşi we prosesi birikdirmek usuly ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner.

Howa kompressory üçin ýörite basyş geçirijiniň diapazony kesgitlenmeýär, kämahal 10MPa, 1MPa, 20MPa we ş.m. Önüm ýokary hilli datçikleri, doly möhürlenen kebşirleme gaplaýyş tehnologiýasyny we ajaýyp hilini we iň gowy öndürijiligini üpjün etmek üçin ajaýyp gurnama işini kabul edýär. önüm.

Önüm aýratynlyklary

Kiçijik we nepis, owadan, gurmak aňsat

Ykjam dizaýn, köp dürli gurnama usullary bilen hyzmatdaşlyk edip biler

Dürli basyş datçikleri saýlanyp bilner

Gowy elektrik öndürijiligi we uzak möhletli durnuklylyk

Uzak hyzmat ömri

OEM ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň